Du är trygg med våra garantier. Suzuki Assistans finns till hands om något trots allt skulle hända under färden.

Följande garantier gäller när du köper en ny Suzuki:

- 3 års nybilsgaranti
- 3 års vagnskadegaranti
- 3 års lackgaranti
- 12 års garanti mot genomrostning

Dessutom ingår Suzuki Assistans under de 3 första åren. Efter att din Suzuki fyllt 3 år förlängs assistansen kostnadsfritt vid varje schemalagd service som utförs av en auktoriserad Suzukiverkstad. Detta är en extra trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Fullständiga garantivillkor finns att ta del av här.